fbpx

KOOLITUSED ja KONSULTATSIOONID

Anname sulle turu või sinu organisatsiooni kohta vahetut tagasisidet ning aitame leida loovaid lahendusi, mis täidavad veelgi paremini sinu klientide ootusi ja aitavad motiveerida töötajaid. 

Antropoloogide vilunud pilk annab teadmise, millega seada sihte tulevikuks. Suudame leida mahukast, esmapilgul kaootilisest materjalist mustrid ja korrapära, millest juhindume konkreetsete soovituste andmisel. Riskide maandamiseks aitame vajadusel piloteerida ning testime prototüüpe, sõeludes välja nõrkused ja veendudes tugevustes. 

Etnograafia, koosloome ja konsultatsiooni tulemusel oskate teadlikumalt juhtida protsesse, parandada töökultuuri, arendada suhtlust sihtrühmadega ning seeläbi optimeerida kulutusi.

PAKUME JÄRGMISI KOOLITUSI:

1. SISSEJUHATUS INTERVJUEERIMISSE

Ühepäevase koolituse eesmärk on anda esmased teadmised süvaintervjuude läbiviimiseks ning analüüsimiseks. Lisaks pakume ülevaate teistest traditsioonilistest ja innovaatilistest antropoloogias kasutatavatest kvalitatiivsetest meetoditest (osalusvaatlus, fotohääl, varjutamine jt) ning nende rakendatavusest teenuse- ja tootedisainis. Muuhulgas tutvustame välitööde, eelkõige intervjueerimisega kaasnevaid eetilisi riske ning võimalusi, kuidas neid ennetada. Koolituse käigus viiakse läbi ka praktiline intervjueerimise ülesanne.

Koolitus on mõeldud eelkõige toote- või teenusedisaineritele, kes peavad oluliseks kasutajate mõistmist ning soovivad selleks täiendada oma intervjueerimise oskusi.

Kestus: 1 päev
Osalejate arv: kuni 16 inimest
Võta ühendust ja küsi pakkumist Jaanika Jaanitsalt: jaanika@antropoloogia.ee

2. KAHEOSALINE PRAKTILINE KOOLITUS: SÜVAINTERVJUUDE LÄBIVIIMINE NING ANALÜÜS

Kahepäevase koolituse eesmärk on anda osalejatele oskusi kvalitatiivsete intervjuude läbiviimiseks ja analüüsimiseks. Lisaks tutvustame osalusvaatlust, varjutamist, fotohääle jt antropoloogias laialdaselt kasutatavaid nii tuntud kui uudseid meetodeid. Kahe koolituspäeva vahel on üldjuhul 1-2 nädalat kestev iseseisva praktilise töö aeg.

Esimesel koolituspäeval anname ülevaate antropoloogia “tööriistadest” ning jagame näpunäiteid ja kogemusi uuringuplaani koostamise ning intervjuude läbiviimise kohta. Tutvustame muuhulgas välitööde, eelkõige intervjueerimisega kaasnevaid eetilisi riske ning võimalusi, kuidas neid ennetada. Seejärel koostame koos koolitatavatega eelnevalt ettevalmistatud ja kokkulepitud teema avamiseks uurimisplaani.

Esimesele koolituspäevale järgneb kahenädalane praktiline ülesanne, mille vältel osalejad saavad ise harjutada intervjuude tegemist ning materjali esmatöötlust.

Teisel koolituspäeval töötame vahepealsel perioodil kogutud materjaliga edasi. Vahetame kogemusi, jagame enda analüüsimeetodeid ning aitame kohati massiivses ja segasena näivas kvalitatiivses materjalis orienteeruda. Leiame koos mustreid inimkäitumises ja mõtteviisides, mida teenuse- või tootearenduses edasi kasutada.

Koolitus on mõeldud eelkõige toote- või teenusedisaineritele, kes peavad oluliseks kasutaja mõistmist ning soovivad täiendada oma intervjueerimise ning sellele järgneva materjali analüüsi oskusi. Koolitus on väga praktilise iseloomuga ning rakendatav lahenduste leidmiseks organisatsiooni juba käimasolevas või tulevas projektis.

Kestus: 2 koolituspäeva + vahepealne iseseisev (mentordatud) töö
Osalejate arv: kuni 8 inimest
Võta ühendust ja küsi pakkumist Jaanika Jaanitsalt: jaanika@antropoloogia.ee

NB! Kui sulle tundub, et sinu organisatsioon vajab veidi teistsuguses vormis või teise rõhuasetusega koolitust, siis võta ühendust ja räägime läbi.