fbpx

Meist

Soovime olla partneriks organisatsioonidele ja ettevõtetele positiivsete muutuste ellukutsumisel, mille keskmes on inimene oma soovide, ootuste ja vajadustega.

Antropoloogidena viime läbi kvalitatiivseid uuringuid, mille abil on võimalik leida lahendusi nii ühiskondlikele kui ka ettevõtete ja organisatsioonide sisestele probleemidele. Meie jaoks on oluline ettevõtete teadlik tegutsemine ning uuringustulemuste kaasamine organisatsiooni ja valdkonna edendamisse.

Põhjalike uuringute kõrval pakume ka koolitusi ning konsultatsiooni, et aidata tellijal oma klienti paremini mõista.

Kasutame humanitaar- ja sotsiaalteadustes levinud kvalitatiivseid meetodeid nagu näiteks süvaintervjuud ja osalev vaatlus, aga ka uuenduslikumaid nagu jalutuskäiguintervjuud, foto- ja videohääl, netnograafia.

Kombineerime uurimisprotsessis kaasaegset tehnoloogiat ning visuaalseid meetodeid, et edastada küsijale mitmekülgne pilt vastustest.

Läheneme igale ettevõttele individuaalselt ning lähtume nende probleemidest ja vajadustest.

Väärtused

Teaduspõhine 

Avatud

Uuenduslik

Hooliv