fbpx

KÜSKI ARENGUHÜPE 2016-2017

Rakendusliku Antropoloogia Keskuse tootearenduse ja turunduskommunikatsiooni võimekuse tõstmine ning kommunikatsioonikanalite arendamine

Rakendusliku Antropoloogia Keskus viib aastatel 2016–2017 läbi arenguhüpet. Jätkusuutliku arengu tagamiseks on vaja suurendada tootearenduskompetentsi ning arendada kommunikatsioonikanaleid ja nende kasutamise oskusi liikmete seas. Tegevus projekti raames on kolmetasandiline:

1) RAKi jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajalik kvaliteetne ja edasiarenev teenus. Arenguhüppes keskendume tootearenduse kompetentsi suurendamisele, tootejuhtimise oskuste arendamisele ja finantsplaani väljatöötamisele, mis kõik kokku võimaldaks meil konkureerida juba turul olevate teenusepakkujatega ja läbi elujõulise ja isemajandava organisatsiooni jõuda lähemale ühiskondlike eesmärkide täitmisele. Mõõdame arenguhüpet tellitud projektide arvus ning tellijate tagasiside abil.

2) RAKi sõnumite levitamiseks vajame turundusstrateegiat, kommunikatsiooniplaani ja kommunikatsioonikompetentsi tõstmist oma liikmete seas. Viime oma liikmete seas läbi turunduskommunikatsiooni koolituse. Koostöös kommunikatsioonispetsialisti Anu-Mall Naaritsiga töötame välja turundusstrateegia ja kommunikatsiooniplaani. Tulemuslikkust mõõdame siseseminaridel fookusgupiintervjuudega ja arenguvestluste kaudu.

3) Töötame koostöös ekspertide ja disaineritega välja RAKi visuaalse identiteedi, mis kajastub organisatsiooni kodulehel, Facebook’i lehel ja dokumentatsioonis ning mille eesmärgiks on toetada organisatsiooni sõnumi levikut ja tegevust ühiskonnas. Lisaks arendame välja infokanalid, mille kaudu jõuda süstemaatiliselt kõikide sihtrühmadeni. Koduleht kujundatakse vastavalt RAKi tegelikele vajadustele. Et soodustada rahvusvahelist koostööd, saab koduleht tõlgitud ka inglise keelde. Meediakanalite efektiivsust mõõdetakse klikkide ja püsijälgijate arvus. Visuaalse identiteedi sobivust mõõdetakse siseseminaridel. Lisaks küsitakse tagasisidet koostööpartneritelt ja nõustajatelt.

Projektitoetus on 11 873,14 eurot.

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 2016. aasta arenguhüppe taotlusvoorust.